Sağlık Turizmi Nedir? - Gezgel Turizm
Sağlık Turizmi

Sağlık Turizmi Nedir?

Sağlık Turizmi Nedir? Globalleşen dünya da, Bireylerin koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici veya sağlığı geliştirici hizmetleri almak amacı ile yaşadıkları ülkeden başka ülkeye tedavi amaçlı ziyaretlerine sağlık turizmi denir.

Sağlık turizmi, sağlığın korunması, geliştirilmesi veya hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla kişilerin ikamet yerlerinden başka bir ülkeye seyahat ederek sağlık ve turizm olanaklarından yararlanmasıdır. Bu amaçla seyahat eden kişiye sağlık turisti denilmektedir. Geçmişte bu terim genellikle az gelişmiş ülkelerden, gelişmiş ülkelerdeki sağlık merkezlerine ziyaretler olarak gerçekleşirken, günümüzde uluslararası hasta dolaşımı yön değiştirmeye başlamıştır. Gelişmiş ülkelerden de uygun fiyatlar ve alternatif tedavi olanakları sebepleri ile diğer ülkelere sağlık turistleri gitmektedir.

Sağlık Turizmi Nedir?

Sağlık turizmi; kısaca bireylerin hem koruyucu hem tedavi edici hem rehabilite edici hem de sağlığı geliştirici hizmetleri almak amacı ile yaşadıkları ülke dışında bir ülkeye ziyaretleridir. Sağlık turizmi, uluslararası sağlık amaçlı hareketlilik potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının büyümesine imkan veren bir sektör

Ülkeler arasında işbirliğinin, seyahat özgürlüklerinin ve imkanlarının artması, ulaşımda kolaylıklar sağlanması, sağlık hizmetinde kalitenin dünyanın değişik köşelerinde de gelişmesi, sağlık hizmeti finansmanında hem bireysel hem de bütçe kaynaklı güçlükler, dünya da sağlık turizmi kavramının önemini giderek artırmıştır.

Günümüzde sanayileşme ve kentleşme sonucu meydana gelen sorunlar insan ve toplum  sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Sağlıksız toplumlarda işgücü ve üretim kapasitesi azalmaktadır. İnsan sağlığını korumak, işgücü verimini ve üretimi arttırmak amacı ile doğal turizm kaynakları (temiz hava, güneş, şifalı termal sular, iklim) olanaklarından faydalanılmaktadır.

Sağlık turizmi;

 1. Termal Sağlık Turizmi
 2. Medikal Turizm
 3. Yaşlı Turizmi (3rd Age Tourism, Yaş Turizmi)
 4. Engelli Turizmi kavramlarını barındırmaktadır.

Ülkemizde de sağlık amaçlı olarak yurtdışından ülkemize geçici bir süreliğine gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte yurtdışında ikamet eden gerçek kişilerin aldıkları her türlü sağlık hizmeti ile bunlarla ilgili olarak verilecek destek hizmetleri sağlık turizmi kapsamında değerlendirilmektedir.

Saglikturizmi

Sağlık Turizmi Türleri

Medikal Turizm: Medikal turizm sağlık turistinin iyilik halinin gelişmesi için yapılan tıbbi işlem ya da etkinlikleri içermektedir. Hastalığın iyileştirilmesi durumu; tıbbi check-up, sağlık taraması, diş tedavisi, kalp ameliyatı, protez takılması, kanser tedavisi, nöroşirurji, organ nakilleri ve nitelikli tıbbi müdahaleleri gerektiren diğer işlemleri kapsamaktadır.

Termal Turizm: Sağlık turizmi içerisinde değerlendirilen, içeriklerinde erimiş mineral bulunan maden sularının dinlenme, zindeleşme ve tedavi gibi amaçlarla kullanımdan ortaya çıkan uygulamalar termal turizm içerisinde değerlendirilmektedir. Arkeolojik değerlendirmelerde Sümerlerin sıcak kaynakların etrafına bilinen en eski sağlık tesislerini inşa ettiği bulunmuştur. Bu tesisler bilinen ilk sağlık turizmi yapısı olarak görülebilir.

Yaşlı Turizmi (Geriatri Turizmi): Son dönemlerde sağlık turizminde yaşlıların bakımı ile ilgili kurulan tesisler ve bu amaçla yapılan seyahatler de sağlık turizminin yeni bir türü olarak turizm faaliyetlerinde yerini almaya başlamıştır. 3. yaş turizmi olarak da adlandırılan faaliyet, yaşlı turistlerin bakım ve rehabilitasyonu amacıyla klinik konukevleri, geriatrik tedavi merkezleri, bakım evlerinde eğitim almış sertifikalı personel tarafından yapılan uygulamalardır. Türkiye’nin 2014-2018 arası için hazırlanan 10. Kalkınma Planı’nda “İleri Yaş Turizmi” başlığında programa alınmıştır.

Engelli Turizmi: Engelliler için özel bakım, klinik otellerde ve rehabilitasyon merkezlerinde verilmektedir.

Uluslararası Hasta Sınıflandırılması

Sağlık Bakanlığı tarafından uluslararası hasta sınıflandırması aşağıdaki şekilde yapılmıştır:

Ayrıca uluslararası hasta sınıflaması Sağlık Bakanlığı tarafından aşağıdaki şekilde yapılmıştır;

 • İkamet ettiği yerden başka bir yere sağlık kazanmak amacıyla seyahat eden kişilere “Medikal Turist”,
 • Tatilleri esnasında acil veya plansız sağlık hizmeti almak zorunda kalan turistlere “Turistin Sağlığı Kapsamında Hizmet Alan Hasta”,
 • Sağlık Bakanlığının da bazı ülkelerle sağlıkla ilgili birçok alanda yapmış olduğu ikili anlaşmalar kapsamında Türkiye’ye gelen kişilere “Sağlık Alanında İkili Anlaşmalı Ülkelerden Gelen Hasta”,
 • Sosyal güvenlik kuruluşları arası anlaşma kapsamında birbirlerinin sağlık hizmetleri olanaklarından yararlanma amacıyla Türkiye’ye gelen kişilere “Sosyal Güvenlik Kurumuyla Anlaşmalı Ülkelerden Gelen Hasta

Sağlık Turizminin Temel Sebepleri

Sağlık turizminin temel sebepleri:
1. Ülkesinde yüksek teknolojili sağlık hizmetleri ve profesyonel insan kaynaklarının azlığı veya yokluğu,
2. Tedaviyle birlikte tatil yapma arzusu,
3. Sağılık hizmetlerinin kendi ülkelerinde pahalı olması,
4. Çok daha kaliteli sağlık hizmeti almak istenmesi,
5. Kendi ülkesinde herhangi bir sebepten dolayı ameliyatının bilinmesini ,istenmemesi (Estetik Cerrahisi, İnfertilite tedavisi vb.)
6. Ülkesinde iklim ve coğrafi olarak tatil için kısıtlı imkan olduğu durumlarda yapılan turizm hareketliliği (ormanlık, yaylalar, tarihi ve kültürel zenginliği olan ülkelere gidiş),çoğunlukla termal tesisin ve Termal Turizm imkanlarının çok olduğu bir ülkede tatil yapma talebi.
7. Kronik hastaların, yaşlıların ve engellilerin başka ortamlara gitme ve tedavi olma isteklerinin oluşması,
8. Uyuşturucu ve farklı bağımlılıkları olan kişilerin farklı veya daha uygun ortamlarda olma istekleri,
9. Kişinin hayata tutunma ve yaşam isteği.

Sağlık Turizmi Nasıl Yapılır?

Saglik turizmi nasil yapilir

Sağlık turizmi nasıl yapılır? yazımızı okumak için tıkayınız

https://www.gezgelturizm.com/saglik-turizmi-nasil-yapilir/
 • Yurt Dışından Müşteri Bulmak…. ve Yönetmek
 • Analiz ve Strateji Belirleme
 • Yurt Dışı Hasta ve Sigorta Kavramı
  • a) Özel Sağlık Sigortası
  • b) Seyahat Sigortası
  • c) Ülkemizin SGK Sözleşmesi İmzaladığı Ülkeler ve Kullanılan Formlar
  • d) Malpraktis
  • e) Yurt dışında Türkiye’yi tanıyan Sigorta Şirketleri
 • Hasta Bulmak için Kullanılacak Yöntemler
  • a) Dijital Pazarlama – Google ile hasta bulmak
  • b) Sosyal Medya
 • Facebook ile yurtdışından hasta getirmek, İnstagram ile yabancı hastaya ulaşmak
 • Linkedin ile kurumsal iletişim ve 3.parti işbirlikleri
  • c) Adwords Reklam
  • d) E-Mail Pazarlama
  • e) B2B – B2C Portal ve Networkler
  • f) Uluslararası Organizasyon – Fuarlar ve Seminerler
  • g) Akreditasyon ve Reserch Marketing
  • h) Çağrı Merkezleri
  • ı) Influencer Marketing ile gelecek
  • i) Youtube Sağlık Turizmi İçin Nasıl Kullanılır?
 • Hasta Başvuru Süreci
 • Hasta iletişim süreci
 • Hasta Operasyon süreci
 • Hasta Takip Süreci
 • Yurt Dışı Hastanın Kapıdan Kapıya Süreçleri,
 • Yolculuk Planlaması
 • Vize ve Yasal Korunma Sistemleri, Sigortalar
 • Sağlık Turizmi Acentesi Nedir?
 • Sağlık Turizmi Acentesi Yönetişimi
 • Hastane Programına Kurum Tanımlama Süreci
 • Ticaret Bakanlığı Teşvikleri İle İlgili Temel Bilgi
 • Teşvik Projeksiyonu Oluşturma
 • Teşvikler ile Pazarlama ve Yönetim Planlaması
 • Sürdürülebilir Hasta Trafiği için Acente, PAL, HAL
 • FacetoFace Pazarlama Organizasyonları ve Sağlık Turizmi

Konularını Çözüme kavuşturarak. “Ve”

 • Hangi Pazarlarda Hangi Ürün ve Hizmetler İçin Çalışmalısınız?
 • Sağlık Turizmin de Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?
 • Sürdürülebilir Hasta Akışı İçin Ne Yapmalıyım?
 • Ön Tanı Polikliniği ve Yurt Dışında Klinik Açarak Hasta Bulmak?
 • Devlet Destekleri İle Ne Yapabilirim?
 • Sağlık Turizmin de Destekleri Nasıl Alabilirim?
 • Yabancı Hasta Karar Verirken Nelere Dikkat Eder?
 • Hangi Ülkelerdeki Sigorta Şirketleriyle Nasıl Süreçler İzlenmelidir?
 • Sağlık Turizmi Acentelerle Hangi Şartlarda Ne Tür Anlaşmalar Yapılmalıdır?
 • Sağlık Turizmi Acentesi, Turizm Acentesi Aynı İşimi Yapar?
 • Yurt Dışı Hasta Departmanı Kurmak ve Yönetmek İçin Çözüm Önerileri.
 • Türkiye’deki Pazarlama Diyalektiği Yurt Dışında Geçerli Midir?
 • Sağlık Turizmi Pazarlaması Nasıl Yapılmalıdır?
 • Malpraktis ile Hastaları Güvence Altına Almak, Uluslararası Hasta Hakları ve Hukuksal Sorumluluklar.

Sağlık Turizmi

Sağlık Bakanlığının bu tanımlaması, net bir şekilde sağlık turizminin sadece medikal turizm ayağının ülkemize özgün alt başlıklarını tanımlamaktadır. Bu bakış açısı maalesef sağlık turizmini son 10 yıldır yönlendirme fonksiyonunun diğer lokomotif ayağı olan Kültür ve Turizm Bakanlığı için de aynıdır. Türkiye medikal, termal sağlık, yaşlı ve engelli olarak 4 farklı başlıkta tanımlanan sağlık turizminin tüm başlıklarında hizmet sunma şansı olan nadir ülkelerden biridir.

Sağlık turizmindeki turistlerin hem tedavi hem de tatil amacı olduğu için beklentileri, aynı zamanda yarattığı katma değer de yüksektir. Sağlık turizmi döviz kazandırıcı önemli bir faaliyet olup, turizm potansiyeli bulunan bir ülke olarak Türkiye’nin diğer alternatif turizm türleri ile cazibesinin artırılması, yılın 12 ayında turizmin canlanmasını sağlayacaktır.

Sağlık turizminin tıp turizmi ayağında ülkemiz son yıllarda atağa geçmiştir. Son yıllarda yapılan yatırımlarla, sağlık turizmi alanında daha çok söz sahibi olunmaktadır. Nitekim 2014 yılında sağlık turizmi için gelen hastalar ile turistin sağlığı kapsamında hizmet alanlar olmak üzere toplam yarım milyona yakın kişi ülkemizde tedavi olmuştur. Bunun yaklaşık yarısı sağlık turizmi kapsamında değerlendirilmiştir. İleriki yıllarda bu sayının artması beklenmektedir. 10. Kalkınma

Planında bu rakam yalnızca medikal tedavi amaçlı gelen yabancı hastalar için 750.000 olarak hedeflenmiştir. Yani önümüzdeki 4 yılda %300 oranında sayısal artış beklenmektedir.

Dünya Turizm Örgütü(WTO) 2015 yılında, sağlık amaçlı seyahat edecek kişi sayısının 20 milyona ulaşacağını belirtmektedir. 10. Kalkınma Planı Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı Eylem Planı hedeflerine göre ülkemize dünya sağlık turizmi sektöründen 2015 yılında 435.000 sağlık hizmeti amaçlı ziyaretçi öngörülmüştür. Bu rakam WTO tarafından belirlenen 2015 tahmininin % 2.2’sini kapsamaktadır Bu hedef ülkemizin dinlence amaçlı turizm sektöründen aldığı payla birlikte değerlendirildiğinde kolaylıkla ulaşılabilecek gibi görünmektedir. Ancak halen koordinasyonu sağlanamamış olan Türkiye sağlık turizmi politikalarının Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (SATURK) aracılığı ile hedefe olan yolunun belirlenmesi çok önemlidir.

Sağlık turizmi alanında en çok tercih edilen ülkeler; ABD, Hindistan, Küba, Kosta Rika, Tayland, Singapur, Kolombiya, Malezya, Türkiye, Meksika, Almanya ve Güney Kore’dir. Güney ve Orta Amerika ülkeleri genel olarak çok yüksek tedavi maliyetleri nedeniyle ABD dışında tedavi seçenekleri arayan Amerikan vatandaşlarına hizmet sunmaktadır. Malezya ise hastalarının yaklaşık %75’ini Endonezya ve Filipinler gibi yakın çevreden daha iyi tıbbi hizmet için almaktadır. Avrupa ülkelerinde en sık görülen sınır aşan hasta hareketi yine birlik içinde yaşanan hareketlerdir.

Örneğin Belçika’ya ülke dışından gelen hastaların %60’ı Hollanda’dan olmak üzere

%92’si komşu AB ülkelerinden gelmektedir.

Saglik turizmi 3

Türkiye’de Sağlık Turizmi

Ülkemizde 42 adet JCI ile akredite olmuş uluslararası standartlarda akredite olmuş sağlık kuruluşu mevcuttur. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere özel, kamu ve üniversite hastaneleri dünyadaki en yüksek teknoloji ile donatılmıştır. Türkiye de birçok hastane de onkolojik tedaviler, kardiyovoskiler cerrahi, ortopedi, beyin cerrahisi, çocuk cerrahisi, estetik cerrahisi, göz ve dişte ileri teknolojili sağlık hizmetleri verilmektedir. Yine bu hastanelerde Cyberknife, robotik cerrahi, MR, hizmetleri, kemik iliği, organ transplantasyon. yapılabilmektedir.

Sağlık bakanlığı sağlık turizmi dairesi başkanlığı bünyesinde 7/24 saat Arapça, İngilizce, Almanca ve Rusça dilinde Acil durumlarda 112, şikayet durumlarında 184 nolu hatlardan ve hastanelerde uluslararası hastalara tercümanlık hizmetleri mevcuttur. Tüm doktorlar mesleki zorunluluk sigortası yaptırmak zorunda olup herhangi bir tıbbi hata veya malpraktis durumunda hastaya sigorta tarfından anında tazminat ödenmektedir. Tüm hastanelerimiz ulusal akreditasyon kriterlerine göre hizmet vermekte olup yılda 2 kez denet- lenmektedir.

Sağlık turizmi ile ilgili tüm işlemler ve koordinasyon kanun gereği Sağlık Bakanlığı sorumluluğundadır. Ülkemizde yaşayan 74 milyon insanın tamamı zorunlu sağlık sigortası olup hem özel hastaneden hem de kamu ve üniversite hastanelerinizden sağlık hizmeti alabilmektedir. Hastanelerde yapılan ameliyat sayıları, donanımlar ve kaliteli insan kaynağı ile ilgili veriler.

Özellikle bazı hastaneler(örneğin Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye yüksek ihtisas hastanesi, Siyami Ersek kardiyovasküler. Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Hacettepe tıp fakültesi,gibi) uzun yıllardır hizmet veren hastaneler olup binlerce ameliyat yapmış çok birikimli ve tecrübeli sağlık kuruluşlardır. Bunun yanı sıra son 10 yılda yapılan özel ve kamu hastaneleri teknolojik donanım ve fiziki şartlarıyla batı ülkelerini aratmayacak bir yapıdadır.

Ayrıca termal turizm olarak kaynak açısından dünyada yedinci Avrupa da birinci sıradayız. Bu alanda çok donanımlı ve köklü termal oteller hızla yapılmaya başlanmıştır. Yatırımcılar için birçok teşvik mevcuttur. Sonuç olarak ülkenin iklimini, tabi güzelliklerini, tarihi ve kültürel bölgelerini hastanelerimizdeki batı standartlarındaki sağlık hizmetlerini ve termallerini kendi insanımıza sunduğumuz gibi çevremizde yaşayan tüm insanlara sunuyoruz. Sizlere sağlıklı bir yaşam için şifa kapısı olarak ülkemize davet ediyoruz.

SAĞLIK TURİZMİNDE ÜLKELERİN TERCİH NEDENİ

 • Ülkenin asıl gelirleri turizm geliri olduğu için; Singapur, Tayland, Kıbrıs Rum Kesimi, Kostarika gibi
 • Ülkenin coğrafi ve politik konum avantajlarından dolayı ;Ürdün, İran, Malezya, Brezilya gibi
 • Ülkenin sağlık hizmetlerinin kalitesi ve teknolojik donanımı iyi olduğu için; Almanya, ABD, Güney Kore gibi
 • Ülkede geçmişten gelen turizm ve sağlık turizmine önem verme politikalarından dolayı; Macaristan Termal Turizm, İspanya Yaşlı Turizmi, Hindistan Tıp Turizmi gibi
 • Yabancı sermaye girişi ve yurt dışında eğitim görmüş doktor avantajlarını kullanmalarından dolayı; Ürdün, Hindistan, Malezya, Brezilya, Malta gibi
 • Birçok açıdan avantajları bir arada bulunduran ülkeler; Coğrafi konum, Turizm ülkesi olması, sağlıkta ileri teknoloji, kaliteli sağlık hizmeti sunumu, ekonomik fiyatı vb. Türkiye, Malezya, İsrail gibi

Sağlık turizminde diş, göz, estetik, kalp-damar ve eklem protezleri, kısırlık tedavisi, tüp bebek, cerrahi girişimler gibi başlıklar ön plana çıkmaktadır. Ancak hemen hemen her türlü sağlık hizmeti sunumunun talep edildiği görülmektedir. Basit tetkikler için veya bir hastalığa yönelik kontrol ve muayene için sınır aşırı sağlık hizmeti alan hastalarda azımsanmayacak sayıdadır. Önceleri ileri teknolojili modern altyapıya sahip olması, sağlık bakım hizmetlerinin kalite standartlarının yüksek olması, ulaşım kolaylığı sağlık turizminde önde olan ülkelerin ortak özellikleri olarak tanımlanırken artık ülkeden daha çok sağlık merkezine ait özelliklerin ön plana çıktığı görülmektedir

Saglik turizmi 1

Sağlık turizminin gelişmesinde çok çeşitli faktörlerin etkili olduğu görülmektedir. Hastaların tedavi maksatlı seyahat etmelerinin farklı nedenleri bulunmaktadır. Bunları kısaca şöyle özetleyebiliriz:

 • Dünya da yaşanan küreselleşme süreci
 • Uzun bekleme süresi
 • İleri donanıma ve teknolojiye sahip, bilimsel anlamda dünya çapında etkinliği fazla olan ülkelerde tedavi olma isteği
 • Bilgi – İletişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler
 • Ülke sağlık sistemlerinde yaşanan problemler
 • Ürün çeşitlemeleri
 • Tüketicilerin bilinçlenmesi, sektörlerin yeni pazar arayışları
 • Avrupa Birliği (AB) gibi dinamikler
 • Gelişmiş ülkelerde tıbbi hizmetlerin pahalı olması ve aynı hizmetin başka ülkelerde daha ucuza alınabiliyor olması
 • Hastanın başka bir ülkede, kendi ülkesinde bulunan sağlık hizmetinden daha kaliteli bir hizmet alabilmesi
 • Sahip oldukları sağlık sigortası ile ilgili sorunlar
 • Kronik hastaların ve yaşlıların veya engellilerin başka ortamlara gitme ve tedavi olma isteklerinin oluşması
 • Uyuşturucu ve farklı bağımlılıkları olan kişilerin farklı veya daha uygun ortamlarda olma istekleri
 • Ülkelerindeki sağlık maliyetlerinin yüksek olması,
 • Bazı ülkelerde sağlık sistemlerinin yeterli düzeyde olmaması,
 • Yaşlı nüfusun fazla olması,
 • Tatil alışkanlığı da olan turist kitlesinin gezerken aynı zamanda kronik hastalıklarına da çare bulma isteğinde olması.

Sağlık Turizmi İstatistikleri

Sağlık turizmi ile ilgili bazı istatistikler aşağıda verilmiştir:
Tıp Turizmi Alanında:
Ülkemize Yurtdışından Gelen Hastalar ve Geldikleri Branşları aşağıdaki gibidir.
2009 Yılı Kamu Özel Hastanelerine Gelen Yabancı Hasta Sayı Oranları
Ülkeler:
Almanya, Hollanda, Fransa, Türk Cumhuriyetleri, Avusturya ve Orta Doğu Ülkeleridir. %70’i bu ülkelerde gelmiştir.

 

2021 Yılı Kamu Özel Hastanelerine Gelen Yabancı Hasta Sayı Oranları
Özel Hastaneler(%92)
Kamu Hastaneleri(%8)

Branşlar:
Göz, Diş Ortopedi, Kardiyoloji, Onkoloji, Plastik Cerrahi ve Beyin Cerrahisidir ve %80’i bu branşlara gelmiştir. Ülkeler: Almanya, Hollanda, Avusturya, Irak, Suriye, Sudan, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu, Belçika ve %20 diğer ülkelerdir.

Sağlık Turizminde Yeni Dönem

Saglik turizmi 2

Türkiye’de sağlık sektöründe, son 9 yılda büyük atılımlar gerçekleştirilmiştir. Yapılan bir dizi reform sayesinde sağlık sisteminin kalitesi ve verimliliği yükseltilmiştir. Kamu sağlık hizmetlerinin yanı sıra son yıllarda özel sağlık hizmetleri de hızla gelişmeye başlamıştır. Türkiye; modern hastaneleri, yetişmiş insan gücü, alanında uzman doktorları, teknolojik altyapı ve tecrübe birikimi ile Avrupa standartlarında hizmet vermektedir.

Türkiye’deki birçok özel hastanenin hizmet kalitesi dünyaca ünlü akreditasyon kuruluşlarınca onaylanmıştır. JCI (Joint Comissions International/Uluslararası Birleşik Komisyonu) ile akredite edilmiş 37 hastane, 3 laboratuvar, 1 nakil aracı ve 1 ayakta tedavi merkezi olmak üzere toplam 42 sağlık kuruluşuyla Türkiye, dünyada ikinci sıradadır.

Türkiye coğrafi konumu, sahip olduğu sağlık kuruluşları, sektördeki yetişmiş ve eğitimli insan gücü, kaplıcaları ve doğal güzellikleri ile Sağlık Turizmi açısından bir çekim merkezidir. Hem tarihi ve kültürel zenginliği, hem de sağlık alanındaki gelişmişlik seviyesi ile Türkiye, dünyanın on gözde ülkesinin içinde yer almaktadır. 2011 yılında 33 milyon 27bin 943 yabancı turist sayısına ulaşan Türkiye, ileri teknoloji kullanan ve fiyat avantajı sunan sağlık tesisleri ile Sağlık Turizminin parlayan yıldızıdır.

Sağlık Turizmi İçin Türkiye’ye Davetlisiniz…

Dünya ülkeleri artık Türkiye’yi yeni sağlık ortağı ve yükselen medikal turizm merkezi olarak tanıyor. Türkiye, sahip olduğu medikal ve termal turizm kaynaklarını, spa ve wellness imkanlarını beş yıldızlı otellerle birleştirerek, sağlık turistine kaliteli ve ucuz turizm paketleri sunmaktadır.

Sağlık İçin Uzaklara Gitmeyin

Türkiye, eşsiz ve stratejik coğrafi konumu ile Avrupa, Asya ve Orta Asya’ya sınırı bulunan iki kıta arasındaki kavşak noktasıdır. Birçok ülkeden uçakla kolay ve kısa sürede ulaşılabilir. Türkiye, geçmişinden gelen misafirperverlik geleneğini medikal turizm hizmeti anlayışıyla birleştirmiştir. Sağlık turistinin Türkiye’ye ayak basmasından itibaren, evine uğurlanana kadar ihtiyaç duyabileceği her türlü hizmet, uzman sağlık personeli ve acente yetkilileri tarafından karşılanmaktadır.

Sağlık Turizminde Son Söz 

Türkiye, sağlık sektöründe çok iyi yetişmiş ve eğitimli insan gücüne sahiptir. Yabancı dil bilen doktor ve sağlık çalışanlarıyla iletişim konusunda sorun yaşanmamaktadır. Sağlık turisti, kafasında oluşan her türlü soruya kolaylıkla cevap alabilir. Ayrıca ameliyat öncesi ve sonrasında gerek doktorlar gerekse hemşireler tedavi olan sağlık turistini yeterli düzeyde bilgilendirerek moral olarak iyi olmasını sağlamaktadırlar.

İklim dezavantajları nedeniyle özellikle romatizmal hastalıkların yoğun olarak görüldüğü Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerinde termal turizme olan talep daha fazladır. İklim, fiyat, güvenlik ve ulaşım açısından göreceli avantajlara sahip ülkemiz tıp turizmi, spa&wellness ve kaplıca turizmi, ileri yaş ve spor turizmi açılarından olağanüstü avantajlı bir konumda olup her kesime hitap edebilecek niteliklere haizdir.

Ayrıca, coğrafi yakınlık, ülkelerinde bulunmayan doğa ve iklim şartları nedeniyle ve kültürel benzerlik faktörleri de göz önünde bulundurulduğunda Türkiye Ortadoğu ülkeleri içinde önemli bir sağlık ve termal turizm destinasyon ülkesi olabilecek konumdadır.

Orta Doğu ülkeleri ile son zamanlarda sağlanan vize muafiyetleri, sınırlarda sağlanan kolaylıklar ve diğer siyasi ve kültürel ilişkiler marifeti ile bu bölgelerden yapılan seyahatlerde önemli artışlar kaydedilmektedir. Gelişmiş ülkelerde sağlık giderlerinin fazla olması nedeniyle hastaların tedavi hizmetlerini azaltmaya yönelik olarak sağlık hizmetlerinin daha düşük maliyetli ülkelerden temin edilmesi eğilimi artmaktadır. İsveç, Norveç ve Danimarka’dan sonra Almanya ve Hollanda’daki bazı özel sigorta şirketlerinin de termal tedavileri için Türkiye’ye göndereceği hastalarının masraflarını karşılama kararı almaları ülkemizde termal turizm açısından önemli bir pazar payı oluşturmaktadır.

Sağlık turizmi, insanların sağlıklarına gösterdikleri özen arttığı, sağlık hizmetleri rekabetçi duruma geldiği ve maliyet farkları ana unsur olarak kaldığı takdirde ülkemizde gelecekte daha da hızlı bir artış gösterecektir. Özellikle plastik cerrahiye olan talep artışının devam edeceği, böylece denizaşırı hizmetler için de önemli bir talep oluşacağı ve sağlık turizmin temel öğesi olan kalp ameliyatları ile yer değiştireceği uzmanlarca tahmin edilmektedir. Türkiye verdiği kaliteli ve ekonomik sağlık hizmetleriyle öncelikli olarak komşu ülkelerdeki yaklaşık 1milyar nüfusa sağlık turizmi kapsamında hizmet vermeye hazırdır. Pek yakında ülkemiz Sağlık turizmi konusunda dünyada bir numara olacaktır.

Sağlık Turizminde Sunulan Hizmetler

Sağlık turizminde sunulan hizmetler dört ana başlıkta incelenmektedir:

Yaşlı Bakım Hizmetleri; Herhangi bir şikâyeti olmayan ileri yaş bireylerin geçici süreli bir başka ülkeye bakım amaçlı seyahatlerinde verilen hizmetler.

Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA Wellness, termal kaynaklı sağlık, bitkisel tedavi, masaj vb)

Rehabilitasyon Hizmetleri; (diyaliz, bağımlılıkla mücadele programı gibi)

Tedaviye Yönelik Hizmetler; Medikal Turizm (estetik, ameliyat, kalp ameliyatı, göz ameliyatı, kanser tedavisi vb.

Sağlık Turizmi nedir? yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederim. İletişime geçmek için tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now Button
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Size nasıl yardımcı olabiliriz.